Biuro rachunkowe Taxbase świadczy kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości. Od początku działalności koncentrujemy się na jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz małych firmach z całego kraju - jest to możliwe dzięki księgowości online.
Jeżeli jesteś z branży IT, branży medycznej, psychologicznej lub pracujesz usługowo to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie. Księgowość mniejszych przedsiębiorstw określana jest mianem księgowości uproszczonej. W ramach księgowości uproszczonej rozliczamy naszych klientów pod kątem podatku dochodowego za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej.W ramach umowy wykonujemy:
  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych
  • ewidencjie i sporządzanie JPK VAT
  • prowadzenie ewidencji ( środków trwałych, wyposażenia)
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
  • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych np. reklama Facebook
  • obsługa ZUS

  • Pomagamy naszym klientom w wyborze formy opodatkowania swojej działalności oraz w pozostałych kwestiach formalnych takich jak: sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych, pomoc w rejestracji działalności, zorganizowaniu księgowości. Jeśli otrzymamy stosowne upoważnienie także reprezentujemy klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS wypełniając oraz wysyłając deklaracje w imieniu klienta. Co miesiąc klient otrzymuje informację o wysokości i terminie zapłacenia podatków oraz składek ZUS.
    Jeśli myślisz o złożeniu wniosku do Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności również pomożemy Ci w wypełnieniu takiego formularza.