1Na jaki czas podpisuje umowę i do kiedy dokonuje płatności za usługi księgowe?
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Płatności należy uiścić z góry za każdy miesiąc.
2Czy musimy się spotkać, by podpisać umowę o usługi księgowe?
Nie musimy, choć byłoby miło się poznać osobiście. Cenimy jednak Twój czas i jeśli chcesz, możemy ustawić wszelkie warunki finansowe telefonicznie lub poprzez e-mail, a umowę z naszym biurem rachunkowym podpiszemy i wyślemy do Ciebie pocztą, a Ty nam ją odeślesz lub dostarczysz z kompletem dokumentów księgowych do następnego rozliczenia.
3Czego ode mnie wymagacie?
Dobre pytanie… Wymagamy uporządkowanego kompletu dokumentów księgowych dostarczonych do 10 dnia miesiąca. Tylko w takim wypadku nasze biuro rachunkowe zajmie się rozliczaniem podatków w spokoju i jeśli wyjdą pewne nieścisłości lub niewiadome, to jest dużo czasu na ew. korekty. Ale najważniejsze! Jeśli dostarczysz dokumenty w komplecie, księgowa nie będzie wysyłać żadnych pytań i dostaniesz od nas jednego e-maila z informacją o należnych podatkach, opłatach ZUS i kwocie faktury dla nas.
4Mam firmę w innym mieście, czy obsługujecie takie firmy?
Oczywiście, że tak. Mamy wielu klientów, z którymi nigdy się nie spotkaliśmy. Wszelkie początkowe formalności możemy załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, a dokumenty księgowe konieczne do rozliczenia możesz nam wysłać e-mailem lub kurierem.
5Co to jest dokument księgowy?
Dokumenty księgowe rozumiane są jako: faktury sprzedaży i zakupu, rachunki, paragony, wyciągi bankowe (każda strona, delegacje, raporty z kasy fiskalnej, dowody wewnętrzne (np. składki właściciela, amortyzacja, inne opłaty i prowizje, listy płac), faktura wewnętrzna.
6Czy przekazywanie dokumenty w formie elektronicznej są bezpieczne?
Tak. Nasza usługa przekazywania dokumentów online spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych - kopie plików przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Nieoczekiwana awaria komputera nie powoduje utraty danych księgowych.
7Czy muszę dostarczać dokumenty osobiście?
Niekoniecznie. Możesz wysłać do nas skany dokumentów lub komplet dokumentów kurierem. W wielu przypadkach odbieramy dokumenty przez naszego kuriera. Dzieje się to ok. 8 dnia miesiąca, zatem musiałbyś przygotować dokumenty księgowe nieco wcześniej.
8Kiedy i jak biuro przekaże mi informacje o kwocie podatku do zapłaty?
Biuro przekaże informacje o wysokości zobowiązania na dwa dni przed terminem zapłaty w formie mailowej lub sms.
9Biuro wyręcza mnie w:
Biuro oferuje prowadzenie Twojej działalności od strony księgowej poprzez:

- ewidencjonowanie dokumentów księgowych

- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

- sporządzanie JPK VAT

- prowadzenie innych ewidencji ( środków trwałych, wyposażenia)

- rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

- rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych np. reklama na Facebook

- obsługa ZUS

10Co jeśli z opóźnieniem dostarczę zaległy dokument księgowy?
Należy brać pod uwagę fakt, że brak dokumentu księgowego za dany okres wiąże się z korektą oraz dodatkową opłatą.
11Czy biuro może za mnie załatwiać sprawy w Urzędzie Skarbowym i ZUS?
Tak. Po udzieleniu takiego upoważnienia my wszystko za Ciebie załatwimy bez konieczności wychodzenia z domu i biegania po urzędach. Twój czas jest najważniejszy.
12Co to są koszty uzyskania przychodu?
Są to koszty które ponosisz w celu osiągnięcie przychodu ze swojej działalności. W zależności od wybranej formy opodatkowania można je odliczać.
13Czy rejestrując działalność muszę być płatnikiem podatku Vat?
Nie. Takie zwolnienie przysługuje do kwoty 200 tys zł . W momencie przekroczenia tej kwoty należy się zarejestrować za pomocą druku VAT-R.
14Zakładając działalność jakie formalne koszty poniosę na starcie?
Samo założenie działalności poprzez złożenie wniosku CEIDG jest bezpłatne. Do 10 następującego po miesiącu założenia opłacamy ZUS np działalność została założona w 7 stycznia do 10 lutego należy zapłacić pierwszy ZUS. Jeśli już wygenerowałeś przychód to do 20 lutego należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy według wybranej formy opodatkowania.
15Czy Biuro pomoże mi wypełnić wniosek CEIDG?
Tak.
16Czy biuro na moją prośbę może wypełnić wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności?
Tak biuro może wziąć czynny udział w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie z UP za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Jednak opłata ta jest bezzwrotna kiedy klient rezygnuje z dalszych usług biura lub opłata ta jest zaliczką za pierwszy miesiąc współpracy z biurem po zarejestrowaniu działalności.