Przychody na przełomie roku. Jak je ujmować w KPiR.

Odsetki ustawowe, odsetki podatkowe.
29 grudnia 2020
ZUS zmiany rejestracyjne.
2 czerwca 2021